Locaties

Ben je op zoek naar een sportlocatie in Apeldoorn? De sportaccommodaties van Accres zijn geschikt voor sportverenigingen, onderwijs, vriendengroepen of voor het geven van sportlessen. Door de lage huurprijzen en gunstige ligging van de accommodaties is er altijd een toegankelijke sportmogelijkheid in de wijk.

Kantoor Sport & Ontmoeten
vragen en verhuur sport- en wijkaccommodaties
Heemradenlaan 130, 7329 BZ Apeldoorn
T: (055) 527 05 55
(bij geen gehoor graag naam en telefoonnummer inspreken)
E: verhuur@accres.nl

In verband met tijdelijke huisvesting voor Oekraïnse vluchtelingen in de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark zijn beide locaties tijdelijk niet te gebruiken. 
Informatie Mheenpark - Huurders en gebruikers Mheenpark
Informatie Zuiderpark - Huurders en gebruikers Zuiderpark

Voor vragen en verdere info verwijzen wij u naar de gemeente:
oekraine@apeldoorn.nl
t.a.v. Wilma Duursma, voorzitter Actieteam Opvang Vluchtelingen Oekraïne. 
Deze mailbox wordt iedere dag nauwgezet gevolgd.